FLOVENAL PELETOVANÉ BIO HNOJIVO Z OVČIEHO TRUSU

FLOVENAL je 100 % prírodné organické hnojivo, ktoré pochádza z ekologických fariem chovateľov oviec
na Slovensku. Je vyrábaný bez použitia chemických prídavných látok.

Laboratórnymi skúškami tohto bio-hnojiva bolo potvrdené, že ide o produkt s vyváženým pomerom základných živín -
N (2,36): P (1,51) : K (3,60). Toto bio-hnojivo je zásaditej povahy (pH 8-10), preto má pozitívny účinok na prekyslené poľnohospodárske pôdy. Okrem toho obsahuje aj humínové kyseliny, ktoré značne vplývajú na kvalitu pôdy.

V porovnaní s inými organickými hnojivami (konský hnoj alebo kravský hnoj) obsahuje viac týchto mikroprvkov, potrebných pre rast rastliny. Jeho najvýznamnejší benefitom je, že je uznané najvyšším kontrolným úradom UKSUP SK na používanie v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI FLOVENALU

Percento z celkového obsahu v sušine

Percentuálny obsah celkového dusíka v sušine (celk. N) min. 2,36 %
Percentuálny obsah celkového fosforu v sušine (celk. P2O5 min. 1,8 %
Percentuálny obsah draslíka rozpustného vo vode ako K2O v sušine              min. 6-8 %
Percentuálny obsah spáliteľných látok v sušine min. 50,0 %

Ostatné parametre

Hodnota pH             8.0 -10.0
Obsah vody             do 18,0 %
Častice pod 20 mm v %           min. 100 %
Obsahuje mikroživiny B, Mo, Mn, Cu, Zn

Na stiahnutie

FLOVENAL anglicky Final.pdf (1,88 Mb)
FLOVENAL.pdf (0,16 Mb)