Produkty

image_18

Služby

je výborné bio-hnojivo pri výsadbe a prihnojovaní viniča, ovocných drevín a pestovaní bio-zeleniny, pričom je tu kladený dôraz na oživenosť pôdy a jej biologickú aktivitu

image_17

VÝHODY POUŽITIA FLOVENALU

FLOVENAL zvyšuje úrodnosť pôdy, zlepšuje jej vlastnosti, či už fyzikálne, chemické a biologické. V dôsledku použitia FLOVENALU

image_16

VÝROBA FLOVENALU

Proces výroby Bio-hnojiva FLOVENAL vychádza z unikátnych možností chovu oviec na Slovensku. Podstatou je prebiehajúca fermentácia, už počas obdobia ustajnenia zvierat.

objednať